Monday, September 24, 2007

TaTu

بچه های تخس و با استعدادی هستند

حتی اگر به عرف عام ، دختران خوبی نباشند.
مگر اجباری در امری داریم ؟ نداریم
Wednesday, September 19, 2007

Payan !

شیش و نیم صبح میخوابم
هشت و نیم الی نه صبح از خواب بیدار میشم
...
مدتیه که این روند تکرار میشه
...
و نهایتا تا فردا عصر ، فاز اول از یک پروژه تحقیقاتی که با یکی از اساتید یکی از دانشگاههای کانادا هستش رو میتونم تحویل بدهم
....

امروز تمومش کردم و فقط تایپ کردنش و وارد کردن اطلاعاتش در وب سایت باقی مونده که تا فردا عصر انجام میدم
.....
ولی اصلا خوشحال نیستم
چون مطمئن هستم که خستگی اش از تنم بیرون نمیرود