Wednesday, September 19, 2007

Payan !

شیش و نیم صبح میخوابم
هشت و نیم الی نه صبح از خواب بیدار میشم
...
مدتیه که این روند تکرار میشه
...
و نهایتا تا فردا عصر ، فاز اول از یک پروژه تحقیقاتی که با یکی از اساتید یکی از دانشگاههای کانادا هستش رو میتونم تحویل بدهم
....

امروز تمومش کردم و فقط تایپ کردنش و وارد کردن اطلاعاتش در وب سایت باقی مونده که تا فردا عصر انجام میدم
.....
ولی اصلا خوشحال نیستم
چون مطمئن هستم که خستگی اش از تنم بیرون نمیرود

No comments: